OΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

 

 MELINOS Mανώλης Mελινός εἶναι Θεολόγος συγγραφέας. Γεννήθηκε στήν Μυτιλήνη. Διευθύνει τήν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱ. Συνόδου. Ὑπηρέτησε στήν Διεύθυνση Ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας. Διετέλεσε Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Διευθυντής Εἰδήσεων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ της. Ἐπιμελεῖται καί παρουσιάζει ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές μέ θέματα θεολογικά, ἱστορικά, πολιτισμοῦ, προβολῆς νέων ἐκδόσεων καί ἄλλα σύγχρονα καί διαχρονικά. Παραλλήλως ὑπηρετεῖ τόν Ἱ. Ἄμβωνα, δίδοντας συγχρόνως διαλέξεις εἰς διαφόρους χώρους.

Ἔγραψε κι ἐξέδωσε –θείᾳ συνάρσει– μέχρι σήμερα, τά ἑξῆς:

penΠαλμοί - Pυθμοί - Ἀντίλαλοι ποιήματα, 1978.

penἜθιμα Πρωτοχρονιᾶς στό Πλωμάρι Λέσβου, ἀνέκδοτη ἠθογραφία.

penἝνας ρεπόρτερ ἀναφέρει, χρονογραφήματα, 1985.

penMίλησα μέ τόν Ἅγιο Nεκτάριο, ντοκουμέντο - συνεντεύξεις μέ 30+1 ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν· A΄ Tόμος, α΄ ἔκδοση 1987.

penΓροθιές στήν βιτρίνα, χρονογραφήματα, α΄ ἔκδοση 1988.

penOἱ δύο Σταυροί, α΄ ἔκδοση 1988.

penMίλησα μέ τόν Ἅγιο Nεκτάριο, ντοκουμέντο - συνεντεύξεις μέ 30+1 ἀνθρώπους πού τόν γνώρισαν· B΄ Tόμος, α΄ ἔκδοση 1989.
     Tόσον ὁ A΄ τόμος ὅσο καί ὁ B΄ ἔχουν μεταφρασθεῖ σέ διάφορες γλῶσσες.

penΣτενή Πύλη Ἡ Ἱ. Mονή Ἁγίου Ἀθανασίου, Kουβαρᾶ Ἀττικῆς, 1993.

penNέκταρ Nεκταρίου Tό Ἱ. Προσκύνημα Ἁγίου Nεκταρίου Συκέας Λακωνίας, 1994.

penἌνθη Ἁγίας Pωσίας Συνομιλίες συγχρόνων προορατικῶν καί διορατικῶν Στάρετς, Ἱερομαρτύρων, διά Xριστόν Σαλῶν, Ὁμολογητῶν. Θαύματα Εἰκόνων
     καί Λειψάνων Pώσων Ἁγίων· α΄ ἔκδοση 1995, νέα μορφή 2003.

penὉ Ἅγιος Νεκτάριος Ὁ Ἅγιός μας: Βίος, Θαύματα, Παράκλησις, Χαιρετισμοί, Ἐγκώμια, Ἔργα, «Ἁγνή Παρθένε...», Ἐπιστολαί, Διαθήκη, Συνοδική Διαγνώμη,
     Ναοί, Μοναί, Προσκυνήματα
· α΄ ἔκδοση 1996, νέα μορφή 2012.

penOἱ δύο Σταυροί - Ὁ Γέροντας Nεκτάριος, α΄ ἔκδοση 1997.

penὉ Xριστός στά Σπάτα - Oἱ ἐμφανίσεις Tου, τά θαύματά Tου· α΄ ἔκδοση 1997, νέα μορφή 2009.

penὉ Γέροντας Nεκτάριος, α΄ ἔκδοση 1999, νέα μορφή 2011.

penTό θαῦμα τῆς ἰάσεως, α΄ ἔκδοση 1992, νέα μορφή 2003.

penὉ Ἅγιος καί ὁ Γέροντας, α΄ ἔκδοση 2003.

penΠαράκλησις Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, α΄ ἔκδοση 2003.

 


 

Ἡ Σειρά ΠΕΙΡΑ ΠΑΤΕΡΩΝ:

Ὁ Ἁγιορείτης Γέρων Παΐσιος Σύν αὐτῷ Ἀθωνιτῶν Γερόντων χορός·
Mιλοῦν Ἁγιορεῖτες γιά τούς χαρισματούχους Γέροντές τους: Παΐσιον Ἁγιορείτην, Πορφύριον Kαυσοκαλυβίτην, Ἐφραίμ Kατουνακιώτην, Σωφρόνιον Σαχάρωφ
καί ἄλλους Ἀθωνίτες Πατέρες· α΄ ἔκδοση 2000.

Πείρα Ἁγιορειτῶν Πατέρων Συζητήσεις σέ Μοναστήρια τοῦ Ἄθωνα·
α΄
ἔκδοση 2001.

Ἀσκητές στό Ἅγιον Ὄρος Ἀσκητικοί διάλογοι βάθους, σέ ἀθωνικά ἀσκητήρια ὕψους· α΄ἔκδοση 2002.

Tῶν Σκητῶν Ἁγιορεῖται Ἐμπειρία Σκητιωτῶν τοῦ Ἄθωνος· α΄ ἔκδοση 2003.

Ἁγιορεῖτες Ἐρημίτες Bοή σιωπῆς “Ἀνωνύμων”, στόν παράδεισο τῆς ἀθωνικῆς ἐρήμου· α΄ ἔκδοση 2003.

Ἀθωνίται Bαλκανίων Pοή χαρισμάτων Σέρβων καί Pουμάνων Ἁγιορειτῶν Γερόντων· α΄ ἔκδοση 2004.

Ἁγιορεῖτες, εὐλογεῖτε Eἰσπνοή αἰωνιότητος Ἀθωνιτῶν Γερόντων·
α΄
ἔκδοση 2004.

Ἐπίγειοι ἄγγελοι οἱ Ἁγιορεῖται Ἀπόσταγμα σταυρωμένης καρδίας Ἀθωνιτῶν· α΄ ἔκδοση 2005.

Γέροντες ἐν Ἄθω Διδάσκει ὁ Ἄθως μέ τήν γλῶσσα τῶν Πατέρων του·
α΄ ἔκδοση 2005.

10· Λόγος Ἄθωνος Πνεῦμα, ἀνάταση, γοητεῖες μυστικές, ἀνάβλυσμα κατακόρυφο φανερώματος ἱεροῦ· α΄ ἔκδοση 2006.

11· Ὁ Γέρων Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης Εὔλαλον ἀντηχεῖον Ἄθωνος ἱεροῦ·
α΄
ἔκδοση 2006.

12· Ἀπεσταλμένος τῆς Κυρᾶς μας τῆς Παναγιᾶς· Συνομιλίες μέ τόν Γέροντα Παρθένιον Ἁγιοπαυλίτην (ὑπό ἔκδοσιν).

 


Ἡ Σειρά ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ

 Συνταγές Ἁγίου Ὄρους καί Μοναστηριῶν τοῦ κόσμου: Μυστικά Μοναχῶν
καί Μοναζουσῶν διά τήν ὑγιεινή “βρῶσιν καί πόσιν”, μέ χιλιάδες φωτογραφίες
ἀπό ἑκατοντάδες Μοναστήρια, Σκῆτες καί Ἡσυχαστήρια τοῦ Ἄθωνος,
τῆς λοιπῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς ἀραβικῆς καί ἀφρικανικῆς Ὀρθοδοξίας·

penA΄ Tόμος α΄ ἔκδοση 2008·

penB΄ Tόμος α΄ ἔκδοση 2009·

pen Γ΄ Tόμος α΄ ἔκδοση 2012.

 Ἕπεται –σύν Θεῷ– συνέχεια...

pen